Vsan #3
באנר פנימי

הכי פשוט- ניטור ביצועים ב-vSAN 7

 

פתרון VMware HCI המבוסס Software Defined Storage -  VMware vSAN הינו הפתרון היחיד המובנה בתוך ה- Hypervisor Kernel וכלל ניהולו מבוצע מאותו כלי מוכר וידוע ה- vCenter.
כחלק מתהליכי התפעול השונים אנו נדרשים לעיתים לבחון את ביצועי שכבות השונות באפליקציה למציאת מקור איטיות או תופעות לא צפויות, VMware vSAN הפורס את המידע על גבי דיסקים מקומיים בשרתים כולל כלים פשוטים אך מפורטים להפליא המאפשרים צפייה וניתוח של נתוני הביצועים בכל שכבות הפתרון ובכך להפעיל ללא חשש כל אפליקציה כולל הקריטיות ביותר לארגון.

 

בכל אחד משכבות הפתרון ניתן לקבל נתוני ביצועים עכשוויים (כ-5 דקות) והיסטוריים בכל אחד מהמטריקות השונות (IOPS, throughput, and latency ועוד):

  • רמת השרת הווירטואלי – ברמת המערכת ההפעלה וברמת הדיסק הווירטואלי
  • רמת ה- Cluster כולו – הכולל תצוגת ממבט ה- VM’s וממבט שכבת האחסון (Backend)
  • רמת השרת המארח – פירוט נתונים הרכיבים השונים, VM, Backend, Disk group, physical disk & Networking

 

למידע נוסף - לחצו כאן